1.ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
2.แผนการจัดหาพัสดุ
3.สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ รายเดือน (สขร.)
4.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
5.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี-2566
6.รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567
7.ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 
8.ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2567